Polityka jakości

PAW Sp. z o.o. jest liderem na rynku serwetek dekoracyjnych oraz konceptów dekoracji stołu, firma również rozszerzyła swoją działalność o produkcję papierowych kubków i talerzy chcąc zwiększyć zaufanie klientów do marki i produktów firmy PAW.  Wiemy, że w ten sposób możemy zwiększać zaufanie klientów do marki i produktów firmy PAW, przez co nasze wyroby staną się „pierwszym wyborem” konsumentów. Chcemy to osiągnąć utrzymując stabilną jakość, bezpieczeństwo i legalność naszych produktów, terminowość oraz pewność dostaw.

Powyższe zobowiązanie realizujemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz standardu BRC CP PCH v.4,
 • ciągłe dostosowywanie produktów do potrzeb i oczekiwań klientów,
 • stosowanie do produkcji surowców w stałej, zaakceptowanej przez klientów jakości,
 • ciągłe usprawnianie technologii w ekonomicznie uzasadnionym zakresie,
 • minimalizowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa produktów w realizowanych procesach,
 • systematyczne szkolenie i podnoszenie kompetencji i świadomości zatrudnionych pracowników,
  w szczególności w zakresie ich wpływu na spełnienie wymagań klienta, bezpieczeństwo, autentyczność, legalność i jakość wytwarzanych produktów,
 • kontrola i wpływanie na optymalizację wskaźników kontroli procesu produkcyjnego,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych regulacji odnoszących się do oferowanych produktów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do realizacji powyższych celów. Polityka jest komunikowana wszystkim pracownikom poprzez szkolenia wewnętrzne.

Polityka środowiskowa

PAW Sp. z o.o. producent serwetek bibułowych wytwarzanych metodą druku fleksograficznego, realizując strategie ciągłego rozwoju i pracy zespołowej angażuje się w działania służące permanentnej poprawie stanu ochrony środowiska poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm, wymagań Klienta oraz wewnętrznych uregulowań firmy w zakresie ochrony środowiska
 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, gospodarkę odpadami oraz zarządzania substancjami niebezpiecznymi, wykorzystując przy tym analizą aspektów środowiskowych,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
 • podnoszenie kwalifikacji oraz angażowanie wszystkich pracowników w realizację celów i programów na rzecz ochrony środowiska
 • doskonalenie procesów produkcyjnych oraz metod pracy, prowadzących do eliminacji marnotrawstwa i nadprodukcji w trosce o środowisko naturalne i o zdrowie pracowników,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki.

Certyfikaty

BRC

Międzynarodowy system BRC CP określa szczegółowe wytyczne, które należy spełniać w celu zagwarantowania bezpieczeństwa produkcji i produktu oraz wysokiego poziomu jakości wyrobu, który ma bezpośredni kontakt z żywnością.


FSC®

Certyfikat FSC® stanowi wiarygodne powiązanie między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom i firmom dokonywanie zakupu produktów spełniających surowe standardy wytyczone przez organizację z legalnie pozyskiwanych źródeł drewna.


ISO 9001:2015

Od 2017 r. firma posiada certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający, że system zarządzania jakością w organizacji spełnia najwyższe wymogi bazujące na międzynarodowych normach.


NORDIC  ECOLABEL

Certyfikat wystawiany przez Ecolabelling przyznawany jest produktom, które spełniły surowe kryteria w zakresie ochrony środowiska i oddziaływania na klimat. Przyznanie certyfikatu daje konsumentom gwarancję korzystania z dóbr najwyższej jakości, z zachowaniem restrykcyjnych wymogów dbałości o ekologię.


SEDEX SMETA

SEDEX SMETA Pillar 2 to audyt oceniający wdrożone w firmie PAW standardy etyczne oraz społecznej odpowiedzialności w prowadzeniu przedsiębiorstwa.


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Certyfikat NAJWYŻSZA JAKOŚĆ przyznany przez Centrum Badań i Monitorowania Jakości wyróżnia firmę PAW za: profesjonalizm działań w realizacji wizji i strategii przedsiębiorstwa, wzorcowe zarządzanie oraz najwyższą jakość produkcji i sprzedaży szerokiej gamy galanterii papierniczej.


NIZP-PZH

Nasze serwetki posiadają atest wystawiany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, świadczący o tym, że nasze wyroby mogą mieć kontakt z żywnością.


CLIMATE NEUTRAL 

Certyfikat na papier prezentowy Neutral potwierdza kompensację gazów cieplarnianych dzięki dodatkowym projektom dotyczącym ochrony klimatu. Nasza firma wspiera projekt: Zalesianie.